Học kế toán thực tế - Lớp dạy thực hành kế toán thực tế

Chính phủ yêu cầu NHNN chỉ đạo rà soát, đẩy mạnh xử lý nợ xấu

Đó là một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2014.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo rà soát, đẩy mạnh xử lý nợ xấu; thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh; bố trí nguồn tín dụng đối với những lĩnh vực ưu tiên, nhất là lĩnh vực khai thác, đánh bắt hải sản, kết hợp giữa phát triển kinh tế với khẳng định và bảo vệ chủ quyền lãnh hải, ngư trường truyền thống của Việt Nam.

Ảnh : Minh họa

Ảnh : Minh họa

Nghiên cứu điều chỉnh về cơ chế cho vay tín dụng đối với ngư dân; áp dụng các biện pháp hiệu quả tháo gỡ khó khăn trong quan hệ giao dịch, vay vốn giúp các doanh nghiệp bị thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật gây ra nhanh chóng khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh.