Học kế toán thực tế - Lớp dạy thực hành kế toán thực tế

Lớp học thực hành kế toán trên excel

Khóa học thực hành trên excel là một khóa lẻ trong lớp học kế toán tổng hợp thuộc Trung tâm kế toán Hà Nội

Đặc điểm của khóa học này là giảng viên sẽ hướng dẫn các bạn bằng nhưng hàm cơ bản nhất trên công cụ excel để rồi từ đó bạn lên được các báo cáo hoàn chỉnh trong kế toán.

Kế toán Hà Nội với thương hiệu Sản phẩm – Dịch vụ uy tín năm 2013 là địa chỉ học kế toán tốt nhất cho bạn yêu nghề kế toán


danh hieu ke toan ha noi

Khóa học này đòi hỏi bạn phải có một kiến thức nghiệp vụ vững chắc >>> Học nghiệp vụ kế toán

Đối tượng tham gia khóa học thực hành kế toán trên excel

- Sinh viên chuyên ngành kế toán đã đi làm 1 -  2 năm về kế toán doanh nghiệp

- Học viên đang theo học khóa học kế toán tại Công ty

lop hoc ke toan

Nội dung lớp học thực hành kế toán trên excel

- Hướng dẫn kiến thức chung về excel

- Ghi sổ trên excel trên sổ nhật ký chung

- Hướng dẫn vào đầu kỳ

- Nghiệp vụ phát sinh : Chứng từ gốc > Vào sổ nhật ký chung > sổ cái > Các sổ chỉ tiết liên quan

- Nhập phát sinh trên bảng nhập liệu

- Lập các bút toán khấu hao 214, 142, 242

- Nhập bảng : Nhập - Xuất  - Tồn kho

- Lập bảng cân đối báo cáo tài chính

- Báo cáo xác định kết quả kinh doanh

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Giải thích các báo cáo

Lưu ý : Giáo viên cho học viên thực hành trên bộ chứng từ từ 2010 - 2013 của doanh nghiệp

Đội ngũ giáo viên : Là kế toán trường các doanh nghiệp có ít nhất 7 năm kinh nghiệm kế toán trưởng

Cơ sở vật chất tiện nghi đầy đủ

Mọi thông tin về lớp học thực hành kế toán trên excel

Mr Dũng phòng đào tạo kế toán Hà Nội

Hotline : 0989 788 718