Học kế toán thực tế - Lớp dạy thực hành kế toán thực tế

Hướng dẫn phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế TNCN 3.0.4

Tải phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế TNCN 3.0.4

 

Tổng cục thuế nâng cấp phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế TNCN 3.0.4

Phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN  3.0.4(QTTNCN):

+ Cập nhật sửa lỗi chức năng “Hỗ trợ in thông tin QT thuế cho cá nhân” không tự động tổng hợp thông tin cá nhân.

+ Cập nhật sửa lỗi khi in tờ khai 09/KK-TNCN chỉ tiêu [32], [38] sai so với số liệu NNT kê khai trên công cụ khi TNCT của NNT lớn hõn 200.000.000 và có các khoản đóng bảo hiểm.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải Bộ cài và Tài liệu hýớng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:

Ứng dụng QTTNCN phiên bản 3.0.4: Tải tại đây