Học kế toán thực tế - Lớp dạy thực hành kế toán thực tế

Download phần mềm hỗ trợ kê khai 3.2.1

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.2.1 phiên bản mới nhất của Bộ Tài Chính

Để hỗ trợ tốt hơn cho NNT trong việc kê khai thuế đáp ứng quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và tích hợp với các phần mềm kế toán của Doanh nghiệp, Tổng cục Thuế phát hành phần mềm Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.1 và nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.1.

 Tổng cục Thuế thông báo V/v nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.2.1 và nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng - iHTKK phiên bản 2.3.1 từ ngày 03/03/2014

 Nội dung thay Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.2.1 đổi bao gồm:

Hỗ trợ nhập và tải bảng kê Excel đối với bảng kê 01-1/GTGT, 01-2/GTGT (đính kèm tờ khai 01/GTGT, 02/GTGT), bảng kê 04-1/GTGT (đính kèm tờ khai 04/GTGT)  theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC (bỏ yêu cầu nhập mã hóa đơn trong các phụ lục này).

 

Câp nhật lại chỉ tiêu [9] Ngày đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu và [29] ngày đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu cho phép nhập không thuộc kỳ tính thuế.

 

Cho phép nhập âm tại chỉ tiêu 420 (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) trên bảng Cân đối kế toán ban hành kèm theo QĐ15 và chỉ tiêu 417 (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) trên bảng Cân đối kế toán ban hành kèm theo QĐ 48.

 

Để hỗ trợ các doanh nghiệp đã thực hiện kê khai thuế trên phần mềm HTKK phiên bản 3.2.0, phiên bản ứng dụng Khai thuế qua mạng 2.3.1 hỗ trợ nhận các tờ khai nêu trên kết xuất từ ứng dụng HTKK của cả hai phiên bản 3.2.0 và 3.2.1.

 

Các bạn có thể tải phần mềm ứng dụng HTKK 3.2.1 tại đây:  TẢI VỀ 

Trung tâm dạy kế toán Hà Nội nơi dạy học thực hành kế toán thực tế tốt nhất

Liên hệ :  Mr Dũng 0989 788 718