Học kế toán thực tế - Lớp dạy thực hành kế toán thực tế

Những nguyên tắc chính khi kê khai thuế tiệu thụ đặc biệt

Em là kế toán sinh viên mới ra trường đang co một vấn đề thắc mắc về thuế tiêu thụ đặc biệt như sau

Được biết công ty kế toán Hà Nội có trang tư vấn thuế miễn phí về thuế cho mọi người em muốn hỏi tìm hiểu về thuế tiêu thu đặc biệt như thế nào ? công ty giúp em được không ạ

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi

Trả lời như sau

-  Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế khai theo tháng và khai theo lần phát sinh:

+ Khai theo tháng: Đối với người nộp thuế sản xuất, gia công hàng hoá và kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
+ Khai theo từng lần phát sinh: Đối với người nộp thuế mua hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà bán trong nước.

-  Nếu trong kỳ tính thuế (trường hợp khai theo tháng) không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi giảm thuế (do thiên tai, địch hoạ, tai nạn bất ngờ) thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định (trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế và trường hợp tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế).

-  Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế thì người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế. Chậm nhất là 5 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải thực hiện kê khai theo quy định.

-  Kỳ tính thuế đầu tiên theo tháng được tính từ ngày bắt đầu hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế đến ngày cuối cùng của tháng, kỳ tính thuế cuối cùng được tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày kết thúc hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.

-  Người nộp thuế tự tính số tiền thuế phải nộp vào Ngân sách Nhà nước, trừ trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế hoặc tính thuế theo quy định tại Điều 37 và Điều 38 của Luật Quản lý thuế.

-  Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực và đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế với cơ quan thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định.

Chúc bạn học tốt kế toán