Học kế toán thực tế - Lớp dạy thực hành kế toán thực tế

Lịch khai giảng các lớp từ 19/5 – 25/5/2014

Lịch khai giảng các lớp từ ngày 19/5 – 25/5/2014 tại Trung tâm kế toán Hà Nội

Cơ sở lê trọng tấn

Ngày khai giảng

Tên lớp

Ca học

Thời gian

Thứ 3

Lớp học nghiệp vụ kế toán

Tối

6 h – 8h30

Thứ 4

Lớp học kế toán cho người chưa biết gì

Tối

6 h – 8h30

Thứ 4

Lớp học kế toán thuế

Chiều

14h – 16h30

Thứ 5

Lớp học kế toán thuế

Sáng

8 h – 10h30

 

Thứ 6

Lớp học kế toán thuế

Tối

6 h – 8h30

Cơ sở Cầu giấy(cs2)

Ngày khai giảng

Tên lớp

Ca học

Thời gian

Thứ 3

Lớp học kế toán cho người chưa biết gì

Sáng

8 h – 10h30

Thứ 3

Lớp học kế toán cho người chưa biết gì

Tối

6 h – 8h30

Cơ sở Hà Đông : Cs 3

Ngày khai giảng

Tên lớp

Ca học

Thời gian

Thứ  4

Lớp học kế toán cho người chưa biết

Chiều

14h – 16h30

Thứ 6 Lớp học kế toán cho người chưa biết

Tối

6 h – 8h30

Cơ sở Long Biên: Cs4

 

Ngày khai giảng

Tên lớp

Ca học</span