Học kế toán thực tế - Lớp dạy thực hành kế toán thực tế

Lịch khai giảng các lớp từ 16/12 – 22/12/2013

Thông tin lịch khai giảng từ ngày 16/12 – 22/12/2013 tại Trung tâm kế toán hà nội

Ngày khai giảng

Tên lớp

Ca học

Thời gian

Thứ 3

Lớp học kế toán cho người chưa biết gì

Tối

6 h – 8h30

Thứ 4 Lớp học kế toán cho người chưa biết gì

Chiều

2h – 4h30

Thứ 4 Lớp học nghiệp vụ kế toán

Tối

6 h – 8h30

Thứ 6 Lớp học nghiệp vụ kế toán

Tối

6 h – 8h30

Lịch khai giảng các lớp tại cơ sở 2(Xuân thủy – Cầu giấy)

Ngày khai giảng

Tên lớp

Ca học

Thời gian

Thứ 3 Học kế toán thuế

Tối

6 h – 8h30

Thứ 4 Lớp học nghiệp vụ kế toán

Chiều

2h – 4h30

Thứ 6 Lớp học nghiệp vụ kế toán

Tối

6 h – 8h30

Lịch khai giảng các lớp tại cơ sở 3(Hà Đông)

Ngày khai giảng

Tên lớp

Ca học

Thời gian

Thứ 4 Lớp học kế toán cho người chưa biết gì

Chiều

2h – 4h30

Thứ 2 Lớp học kế toán cho người chưa biết gì

Tối

6 h – 8h30

Lịch khai giảng các lớp tại cơ sở 4(Long Biên)

Ngày khai giảng

Tên lớp

Ca học

Thời gian

Thứ 4

Lớp học kế toán cho người chưa biết

Sáng

8 h – 10h30

Thứ 6

Lớp học kế toán cho người chưa biết

Tối

6 h – 8h30

Thứ 6

Lớp học nghiệp vụ kế toán

Tối

6 h – 8h30

Trên đây là một số lịch khai giảng tại các cơ sở học kế toán tại hà nội
Các lịch khai giảng tại cơ sở tỉnh và lớp học kế toán tại tphcm thì thông báo theo chiều thứ 5 hàng tuần
Mọi chi tiết các bạn liên hệ : Mr.Dũng : 0989 788 718