Học kế toán thực tế - Lớp dạy thực hành kế toán thực tế

Lịch khai giảng các lớp tại cơ sở hà nội từ 2.6 – 7.6.2014

Lịch khai giảng tại kế toán Hà Nội  từ 2.6 – 7.6.2014

Các lớp khai giang tại Cơ sở lê trọng tấn(cs 1)

Ngày khai giảng Tên lớp Ca học Thời gian
Thứ 2 Lớp học nghiệp vụ kế toán  Chiều 14h – 16h30
Thứ 3 Lớp dạy kế toán thuế  Chiều 14h – 16h30
Thứ 6 Lớp học nghiệp vụ kế toán Sáng 8h – 10h30
Thứ 6 Lớp dạy kế toán thuế Tối 6 h – 8h30
Thứ 7 Lớp học nghiệp vụ kế toán Tối 6 h – 8h30

 

Các lớp khai giang tại xuân thủy cầu giấy(cs 2)

 

Ngày khai giảng Tên lớp Ca học Thời gian
Thứ 2 Lớp học nghiệp vụ kế toán Sáng 8 h – 10h30
Thứ 2 Lớp học nghiệp vụ kế toán Tối 6 h – 8h30
Thứ 3 Lớp học nghiệp vụ kế toán Chiều 14h – 16h30
Thứ 5 Lớp học kế toán thuế Tối 6 h – 8h30
 

Thứ 6

Lớp học nghiệp vụ kế toán Chiều 14h – 16h30

 

Các lớp khai giang tại cơ sở Long Biên(cs 3)

 

Ngày khai giảng Tên lớp Ca học Thời gian
Thứ  3 Lớp kế toán cho người chưa biết Sáng        8 h – 10h30

 

Các lớp khai giang tại Cơ sở Hà Đông(cs 4)

 

Ngày khai giảng Tên lớp Ca học Thời gian
Thứ  2 Lớp học nghiệp vụ kế toán Sáng        8 h – 10h30
Thứ 4 Lớp học kế toán cho người chưa biết Sáng        8 h – 10h30
Thứ 5 Lớp học kế toán cho người chưa biết Tối 6 h – 8h30

 

CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN HÀ NỘI

Phòng đào tạo : Mr Dũng

Hotline : 0989788718