Học kế toán thực tế - Lớp dạy thực hành kế toán thực tế

Khai giảng chính thức từ ngày 12/1– 17/1/ 2015

Lịch khai giảng chính thức từ ngày 12/1– 17/1/ 2015 tại Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội

Các lớp khai giảng tại Cs Lê Trọng Tấn : Kế toán Hà Nội Lê Trọng Tấn

Ngày thứ Tên lớp kế toán Ca học Thời gian
Thứ 3 Lớp học nghiệp vụ kế toán Tối 18h – 20h30
Thứ 4 Lớp học kế toán cho người chưa biết Sáng 8h – 10h30
Thứ 4 Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu Chiều 14h – 16h30
Thứ 4 Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu Tối 18h – 20h30

Các lớp khai giảng tại Cs 173 xuân thủy – Cầu giấy, lớp học kế toán ở cầu giấy

Ngày thứ Tên lớp kế toán Ca học Thời gian
Thứ 4 Lớp học kế toán cho người chưa biết Sáng 8h – 10h30
Thứ 4 Lớp học kế toán cho người chưa biết Chiều 14h – 16h30
Thứ 5 Lớp học kế toán thuế Tối 18h – 20h30
Thứ 5 Lớp học kế toán excel Tối 18h – 20h30

Các lớp khai giảng tại Cs Hà Đông – Học kế toán ở Hà Đông

Ngày thứ Tên lớp kế toán Ca học Thời gian
Thứ 4 Lớp học kế toán nghiệp vụ kế toán Sáng 8h – 10h30
Thứ 5 Lớp học kế toán thuế cấp tốc Tối 18h – 20h30

Các lớp khai giảng tại Cs Long Biên - Học chứng chỉ kế toán ở Long Biên

Ngày thứ Tên lớp kế toán Ca học Thời gian
Thứ 2 Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu Tối 18h – 20h30
Thứ 3 Lớp học nghiệp vụ kế toán Tối 18h – 20h30
 

Thứ 4

Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu Chiều 14h – 16h30

LỊCH KHAI GIẢNG TỈNH:
- Chi nhánh HẢI PHÒNG: lịch học chiều T7+ ngày CN. bắt đầu từ chiều T7 ( 17/1) học kế toán ở hải phòng
- Chi nhánh QUẬN 3:
+ Lịch Khai giảng dự kiến: 1h 30 chiều T6 ( 16/1 )
+ Lịch học dự kiến: chiều T2-4-6