Học kế toán thực tế - Lớp dạy thực hành kế toán thực tế

Hướng dẫn làm thủ tục miễn giảm thuế TNCN

Có bạn gửi câu hỏi về Công ty kế toán Hà Nội về làm video hương dẫn làm thuế thu nhập cá nhân
Do chưa update được video nên admin chia sẽ bài viết về cách hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân cho các bạn xem nhé
Sau đây là 6 bước hướng dẫn về thuế thu nhập các nhân mới nhất
1. Với người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn
- Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 08/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC (có xác nhận của chính quyền địa phương).
- Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền theo mẫu 02/MGTH ban hành theo TT 156/2013/TT-BTC (có xác nhận của chính quyền địa phương).
- Biên bản giám định về thiệt hại với hàng hóa, dịch vụ.
- Nếu là thiệt hại về đất đai, hoa màu thì có biên bản giám định của cơ quan tài chính.
- Chứng từ bồi thường của cơ quan bảo hiểm (nếu có) hoặc thỏa thuận bồi thường của người gây hỏa hoạn (nếu có).
- Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc phục thiên tai, hỏa hoạn.
- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).
khuyen mai thang 8
 

2. Thủ tục giảm thuế TNCN với đối tượng gặp khó khăn do bị tai nạn

- Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 08/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.
- Văn bản hoặc biên bản xác nhận tai nạn có xác nhận của cơ quan công an hoặc xác nhận mức độ thương tật của cơ quan y tế.
- Giấy tờ xác định việc bồi thường của cơ quan bảo hiểm hoặc thỏa thuận bồi thường của người gây tai nạn (nếu có).
- Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc phục tai nạn.
- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).
 

3. Thủ tục miễn thuế, giảm thuế thu nhập cá nhân với người mắc bệnh hiểm nghèo

- Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 08/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.
- Bản chụp hồ sơ bệnh án hoặc sổ khám bệnh.
- Các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp; hoặc hóa đơn mua thuốc chữa bệnh kèm theo đơn thuốc của bác sỹ.
- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).
 

4. Thủ tục xin giảm thuế khoán với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán

Với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán ngừng, nghỉ kinh doanh, chuyển đổi hình thức khai thuế thì cần làm hồ sơ xin giảm thuế khoán như sau:
- Làm thông báo ngừng nghỉ kinh doanh
- Căn cứ vào thời gian ngừng nghỉ kinh doanh cơ quan thuế sẽ ra quyết định giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH hoặc Thông báo không được giảm thuế mẫu số 04/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
 

5. Thủ tục miễn thuế TNCN đối với các chuyên gia là người nước ngoài, làm trong dự án ODA…

- Công văn đề nghị của Chủ dự án hoặc của nhà thầu (công ty) đề nghị miễn thuế Thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia.
- Xác nhận của Cơ quan chủ quản về việc Chuyên gia đáp ứng đủ điều kiện về ưu đãi và miễn trừ theo Mẫu số 1  Ban hành kèm theo TTLT số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC
 - Các tài liệu liên quan đến thu nhập được miễn thuế của Chuyên gia (hợp đồng, chứng từ chi trả thu nhập,…).
- Công văn của tổ chức phi chính phủ đề nghị không thu thuế TNCN đối với thu nhập từ việc thực hiện chương trình, dự án của chuyên gia nước ngoài;
 
- Xác nhận của Cơ quan chủ quản có thẩm quyền phê duyệt chương trình, dự án viện trợ PCP (Bộ, Ban, ngành, cơ quan Trung ương của tổ chức nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) là chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án viện trợ PCP, trong đó nêu rõ: họ tên, quốc tịch, số hộ chiếu, thời gian làm việc tại Việt Nam theo mẫu qui định tại Phụ lục I Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2007/TT-BTC 
- Các tài liệu liên quan đến thu nhập được miễn thuế của chuyên gia nước ngoài;
 

6. Giải quyết miễn thuế, giảm thuế thu nhập cá nhân

- Với trường hợp xin giảm thuế do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh tật thì người nộp thuế cần làm hồ sơ và gửi trực tiếp lên cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.
 
- Với các chuyên gia làm việc tại các dự án ODA:
+ Chủ dự án hoặc nhà thầu (công ty) gửi hồ sơ đề nghị miễn thuế Thu nhập cá nhân cho Chuyên gia đến cơ quan thuế địa phương nơi đặt trụ sở của mình.
+ Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định nêu trên, Cơ quan thuế cấp Xác nhận miễn thuế Thu nhập cá nhân cho Chuyên gia.
 
- Với các chuyên gia làm việc tại các dự án Phi chính phủ:
+ Chuyên gia nước ngoài xuất trình với Cục thuế tỉnh hoặc thành phố nơi Ban quản lý dự án hoặc Chủ dự án đặt trụ sở hồ sơ đề nghị được miễn thuế TNCN.
+ Cơ quan thuế thực hiện không thu thuế TNCN đối với thu nhập từ việc thực hiện chương trình, dự án viện trợ PCP của chuyên gia nước ngoài và cấp giấy xác nhận miễn thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài.
 

Công ty kế toán Hà Nội - Nơi đào tạo kế toán thực tế