Học kế toán thực tế - Lớp dạy thực hành kế toán thực tế

Hướng dẫn cách tải phần mềm kế toán 3.1.6

Hướng dẫn tải phần mềm HTKK 3.1.6

 

Tải phần mềm HTKK 3.1.6 và hướng dẫn sử dụng phần mềm

phan mem htkk 3.1.6

Tổng cục Thuế nâng cấp phần mềm HTKK 3.1.6 để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ gia hạn nộp thuế GTGT, TNDN theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính và một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh khác.

Link tải phần mềm HTKK 3.1.6: Tại đây

Mời bạn tham gia lớp học thực hành kế toán tổng hợp tại trung tâm kế toán hà nội