Học kế toán thực tế - Lớp dạy thực hành kế toán thực tế

Lớp học kế toán ở Huyện thanh trì Hà Nội

Bạn đang ở huyện Thanh Trì  - Hà Nội có nhu cầu tìm lớp học kế toán thực tế

Công ty kế toán Hà Nội thường xuyên khai giảng các lớp học kế toán tại thanh xuân , Gần huyện thanh trì Hà Nội, Ở đây là cơ sở chính thuộc công ty kế toán Hà Nội

Nội dung khóa học kế toán cho người bắt đầu chưa biết gì về kế toán:

- Nhập môn kế toán ( Nguyên lý kế toán)

Cấp chứng chỉ kế toán thực tế

Cấp chứng chỉ kế toán thực tế

 

- Dạy thủ tục mua hoá đơn, đặt in hoá đơn

- Dạy cách tính thuế, kê khai thuế ( Báo cáo thuế tháng, quý, năm)

- Dạy cách hạch toán thực tế vào sổ sách, lập báo cáo tài chính

- Dạy thủ thuật kế toán, thủ thuật cân đối lãi lỗ cho doanh nghiệp

- Dạy trên chứng từ thực tế theo chế độ kế toán mới nhất

- Giáo viên hướng dẫn là nhà quản lý tài chính, là kế toán trưởng có nhiều năm kinh nghiêm.

- Mỗi khoá học từ 35 – 40 buổi tuỳ theo đối tượng học viên

- Không giới hạn thời gian thực hành trên máy

sách và lập báo cáo trên Excel:

- Thu thập, phân loại, sắp xếp chứng từ hợp lý, hợp lệ.

- Thiết lập sổ sách kế toán trên EXCEL theo hình thức nhật ký chung.

- Thiết lập các dữ liệu ban đầu hoặc số dư đầu kỳ cho bộ sổ sách thực tế.

- Thiết lập bảng trính khấu hao TSCĐ, bảng phân bổ chi phí khầu hao TSCĐ,

bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn và ngắn hạn, bảng thanh toán lương,

các khoản trích theo lương. bảng định mức, phân bổ chi phí sản xuất, giá thành

- Lập các loại sổ như Sổ công nợ phải thu, phải trả, sổ quỹ, sổ tiền gửi ngân

hàng, sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản..

- Hoàn thiện các bút toán kết chuyển như: thuế, doanh thu, chi phí…

- Thực hành lập báo cáo tài chính cuối năm gồm: Bảng cân đối phát sinh, bảng

cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển

tiền tệ, thuyết minh BCTC.

 

Học phí khi tham gia lớp học tại Huyện Thanh Trì

-       Khóa học thực hành kế toán kéo dài trong từ 35 – 40 buổi bao gồm các nghiệp vụ kế toán thuế, sổ sách,báo cáo tài chính và thực hành trên bộ chứng từ thực tế

-        Lớp học thực hành kéo dài tư 3 – 3.5 tháng với học phí là 4.000.000

-       Giảm 20% học phí cho người đi làm 30% học phí cho sinh viên

Thuận lợi khi tham gia lớp học kế toán tại Công ty kế toán Hà Nội

-       Tặng thẻ tư vấn thuế dài hạn

-       Tặng phần mềm kế toán free

-       Tặng thẻ học tiếng anh giảm 40% học phí

-       Hỗ trợ kiến thức hai năm kinh nghiệm khi kết thúc khóa học thực hành tại Trung tâm

-       Cấp chứng chỉ kế toán tương đương hai năm kinh nghiệm

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội – Công ty đào tạo kế toán Hà Nội

Liên hệ đăng ký lớp học kế toán thực hành  tại Quận Gia lâm Long Biên : Mr Dũng 0989 788 718

Địa chỉ học kế toán thực tế tại Quận Long Biên – Trung tâm kế toán Hà Nội

“Cam kết không thành nghề không thu học phí”