Học kế toán thực tế - Lớp dạy thực hành kế toán thực tế

Hồ sơ kê khai thuế ban đầu năm 2014

Biểu mẫu làm hồ sơ khai thuế ban đầu năm 2014 cho doanh nghiệp cần những gì?

Mẫu này là mẫu chung, tùy theo từng cơ quan thuế cỏ thể tin giản bớt đi hoặc thêm 1 vài mẫu quản lý nội bộ.

Hãy nhấn like để tài liệu thêm hữu ích nhé các bạn xem thêm mẫu chứng từ kế toán like