Học kế toán thực tế - Lớp dạy thực hành kế toán thực tế

Hạn nộp mẫu 06/GTGT (thông tư 156/2013/TT-BTC)

Theo thông tư 156/2013/TT-BTC những DN nào chuyển đổi hình thức tính thuế GTGT sẽ bắt đầu sử dụng hóa đơn mới từ 01/01/2014. Vậy:

Hạn nộp mẫu 06/GTGT (thông tư 156/2013/TT-BTC) - về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

10 ngày có kịp đặt in hóa đơn bán hàng đối với những DN không đủ điều kiện tiếp tục sử dụng phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ mà phải chuyển sang trực tiếp? Đồng nghĩa với việc những hóa đơn GTGT còn lại sẽ không được sử dụng.

Trước ngày 18/12/2013 hàng loạt các DN muốn tiếp tục được sử dụng phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ, hoặc không đủ điều kiện sử dụng phương pháp này mà phải sử dụng phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp đã gửi đơn “Áp dụng phương pháp tính thuế GTGT” mẫu 06/GTGT kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC đến các chi cục thuế. Bởi theo thông tư này thì hạn cuối cùng nộp mẫu 06/GTGT là ngày 20/12/2013, trong khi đó thông tư ban hành mẫu này lại có hiệu lực đúng ngày 20/12/2013. Điều này đã khiến nhiều kế toán lo lắng, thắc mắc và nhiều chi cục thuế lúng túng trong việc có nên nhận hay không nên nhận Đơn 06/GTGT của DN.

Hầu hết các chi cục thuế đều trả về bởi chưa có hướng dẫn cụ thể của “trên”.

Ngay lập tức Bộ tài chính vào cuộc bằng công văn: Số: 17557/BTC-TCT V/v triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/01/2014 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (ban hành 18/12/2013). Theo công văn này thì hạn hộp mẫu 06/GTGT là ngày 31/12/2013 và các DN không đủ điều kiện tiếp tục áp dụng VAT khấu trừ thì phải có kế hoạch đặt in hóa đơn bán hàng để sử dụng từ ngày 01/01/2014 và không được sử dụng hóa đơn GTGT. Vậy 10 ngày có kịp để các DN đặt in hóa đơn bán hàng? Các hóa đơn GTGT còn lại không được sử dụng thì xử lý thế nào? Tổn thất từ việc không được tiếp tục sử dụng hóa đơn GTGT của tất cả các DN trong cả nước là bao nhiêu?

Hãy đợi câu trả lời ở kỳ sau…

 

Bạn Dowload Mẫu thông báo 06/GTGT 

Bạn Dowload công văn đầy đủ Số: 17557/BTC-TCT