Học kế toán thực tế - Lớp dạy thực hành kế toán thực tế

Khi doanh nghiệp mới thành lập thì kế toán phải làm gì

CÁC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN VÀ THUẾ CẦN PHẢI LÀM TẠI MỘT DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP
“DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU LÀM KẾ TOÁN THUẾ TẠI DOANH NGHIỆP”

Đây là bài viết dành cho các bạn đang muốn biết công việc của một người làm kế toán thuế như thế nào để có thể tự biết cách học nhằm phục cho công việc của một người làm kế toán thuế dịch vụ. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ít rất nhiều cho các bạn đang muốn tự học kế toán và thuế, các bạn đang muốn làm dịch vụ kế toán.

  • KHI CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP THÌ CẦN LÀM NHỮNG CÔNG VIỆC GÌ VỀ THUẾ VÀ KẾ TOÁN
  • CÔNG VIỆC KẾ TOÁN HÀNG NGÀY, HÀNG THÁNG VÀ HÀNG NĂM

1.Các công việc cần làm của kế toán hàng ngày và cuối tháng, cuối năm
2.Cách lưu chứng từ
3.Cách kiểm tra sổ sách trước khi in và In sổ sách
4. Sử dụng phần mềm Kế toán để phục vụ cho công việc kế toán

  • CÔNG VIỆC THUẾ HÀNG THÁNG; HÀNG QUÝ VÀ HÀNG NĂM
  • CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TIẾP ĐOÀN THANH TRA
  • KINH NGHIỆM CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU LÀM KẾ TOÁN

A. Thứ nhất: KHI CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP THÌ CẦN LÀM NHỮNG CÔNG VIỆC GÌ
Đối với các công ty mới thành lập, sau khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh và đã khắc dấu, kế toán cần chú ý tuần tự các công việc sau:
1/ Đăng công bố thành lập doanh nghiệp

– Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh
– Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

2/ Khai thuế môn bài:

– Đối với công ty mới thành lập mà có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, thì thời hạn khai và nộp thuế môn bài là ngày cuối cùng của tháng thành lập (theo giấy phép ĐKKD).

– Đối với công ty mới thành lập mà chưa có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, thì thời hạn khai và nộp thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày thành lập theo giấy phép ĐKKD.
Chú ý: là phải nộp cả tờ khai thuế và nộp tiền thuế môn bài nhé.

-Sang năm sau thì chỉ cần nộp tiền thuế môn bài mà không phải nộp tờ khai (Nếu trong năm có thay đổi vốn điều lệ mà làm thay đổi bậc thuế môn bài thì phải nộp lại tờ khai thuế môn bài chậm nhất vào ngày 31/12 của năm thay đổi, ngược lại nếu thay đổi vốn mà không thay đổi bậc thuế môn bài thì không phải làm lại tờ khai)

Văn bản tham khảo: Thông tư 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 hướng dẫn thuế Môn bài và Thông tư 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 sửa đổi bổ sungTT 96/2002.

Lưu ý: Các bạn sẽ được học 1 buổi chuyên đề về thuế môn bài để các bạn nắm rõ

3/ Đăng ký thuế ban đầu:
– Doanh nghiệp mới thành lập mà đủ điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp KHẤU TRỪ: gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế theo PP Khấu trừ (mẫu 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với hồ sơ đăng ký thuế ban đầu.

Văn bản tham khảo: Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành ND 209/2013 và luật thuế GTGT Cũng như TT119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 và TT151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014
Lưu ý: Các bạn sẽ được học 1 buổi về chuyên đề khai thuế ban đầu để các bạn nắm rõ

4) Đặt in hóa đơn
Sau khi đăng ký thuế ban đầu thì các bạn phải làm công văn đề nghị đặt in hóa đơn để gửi thuế. Sau khi thuế chấp thuận thì chuyển qua công đoạn đặt in hóa đơn để có thể làm thông báo phát hành hóa đơn và sử dụng hóa đơn là sau 5 ngày kể từ ngày làm thông báo phát hành

Lưu ý: Các bạn sẽ được học 1 buổi chuyên đề hóa đơn để năm rõ về hóa đơn

5) Khai thuế GTGT
-Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

Ví dụ 21:
+Doanh nghiệp A bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2015 thì năm 2015 doanh nghiệp A thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2015 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế tháng hay khai quý.
+Doanh nghiệp B bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2014 thì năm 2014, 2015 doanh nghiệp B thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2015 để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý.
-Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

-Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016

-Thông thường công ty mới thành lập thì chưa phát sinh các nghiệp vụ mua bán, nhưng đối với thuế GTGT thì không phát sinh vẫn phải nộp tờ khai. Chính vì thế, kế toán đặc biệt chú ý điều này
Văn bản tham khảo: Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thuế GTGT; Cũng như TT119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 và TT151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

Lưu ý:các bạn sẽ được học 1 chuyên đề về thuế GTGT trong 3 buổi để hiểu rõ chuyên đề này

6/ Khai thuế TNDN
– Thuế TNDN hàng quý không kê khai nhưng vẫn phải tạm tính số thuế TNDN nộp hàng quý. Tính tạm nộp, miễn sao tối thiểu phải bằng 80% số thuế phải nộp cả năm (nếu nộp nhỏ hơn khoản 80% số thuế phải nộp trong năm thì sẽ bị nộp phạt của phần chênh lệch)
– Cuối năm nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN.

Văn bản tham khảo: Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn NĐ 218/2013 về thuế TNDN; Cũng như TT119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 và TT151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

Lưu ý: Các bạn sẽ được học 1 chuyên đề về thuế TNDN trong 3 buổi để hiểu rõ hơn chuyên đề này.