Học kế toán thực tế - Lớp dạy thực hành kế toán thực tế

Chương trình khuyến mại tháng 8 tại Kế toán Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH KM HỌC PHÍ TẠI KẾ TOÁN HÀ NỘI

Nhân dịp kỷ niệm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2.9 Kế toán Hà Nội tưng bừng khuyến mại dành cho mọi học viên đăng ký các lớp học kế toán tại Công ty

Thông báo chương trình khuyến mại như sau

+ Đối tượng sinh viên

- Giảm 40% học phí cho sinh viên không phân biệt chuyên ngành kế toán liên thông

- Đăng ký nhóm học 2 người giảm 200k/ 2 Học viên

- Đăng ký nhóm 5 người giảm thêm 750k/5 Học viên

- Miễn phí cho một học viên khi đăng ký nhóm từ 10 người trở lên, học viên còn lại giảm 40% học phí

- Tặng thẻ miễn giảm 50% khóa học tiếng anh

- Miễn phí tư vấn và chọn đề tài thực tập kế toán cho sinh viên

+ Các đối tượng khác

- Giảm 30% học phí cho sinh viên không phân biệt chuyên ngành kế toán liên thông

- Đăng ký nhóm học 2 người giảm 200k/ 2 Học viên

- Đăng ký nhóm 5 người giảm thêm 750k/5 Học viên

- Miễn phí cho một học viên khi đăng ký nhóm từ 10 người trở lên, học viên còn lại giảm 40% học phí

- Tặng thẻ miễn giảm 50% khóa học tiếng anh

Thông báo này áp dụng từ ngày 5/8 Đến ngày 2/9/2014 các phòng ban KẾ TOÁN HÀ NỘI tiếp nhận

Giám Đốc : Lê Thành Tuân