Học kế toán thực tế - Lớp dạy thực hành kế toán thực tế

Bảng tính thuế TNCN mới nhất áp dụng năm 2015

Mẫu bảng tính thuế TNCN mới nhất 2014 áp dụng trong năm 2015

 
Thuế TNCN là loại thuế tính theo tháng, kê khai có thể theo tháng hoặc theo quý tùy vào từng doanh nghiệp cụ thể.
Để làm được bảng tính thuế TNCN theo mẫu dưới đây, thì các bạn phải biết cách tính thuế TNCN

Mẫu bảng tính thuế thu nhập cá nhân do công ty kế toán Hà Nội xây dựng để tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công:

Tải về tại đây: Bảng tính thuế TNCN.

*** Hướng dẫn cách làm bảng tính thuế TNCN:

1. Tên: là toàn bộ số người lao động có tên trên bảng lương bao gồm cả những cá nhân chưa đến mức phải khấu trừ thuế TNCN (vì cần tính ra toàn bộ số thu nhập chịu thuế mà doanh nghiệp đã chi trả trong kỳ để đưa vào chỉ tiêu: 26 = 27 + 28 + 29 trong tờ khai thuế TNCN 02/KK-TNCN).
2. Thu nhập chịu thuế:

TNCT = Tổng thu nhập - các khoản miễn thuế

(Các khoản miễn thuế các bạn xem tại: Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN)
3. Số người phụ thuộc: lấy ở tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh mẫu 16/ĐK-TNCN.
4. Bảo hiểm bắt buộc: lấy ở bảng lương.
5. Tổng cộng = giảm trừ bản thân + giảm trừ người phụ thuộc + bảo hiểm bắt buộc.
6. Thu nhập tính thuế = TNCT - các khoản giảm trừ (dòng tổng cộng).
7. Thuế TNCN phải khấu trừ = TNTT * thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần
Các bạn có thể dùng 1 trong 2 cách sau để tính:
+)  Dùng công thức ở cách 2 của biểu thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần (Phụ lục 1 của TT 111/2013/TT-BTC).
+) Dùng hàm if lồng:
  =IF(N12>80000000;N12*35%-9850000;IF(N12>52000000;N12*30%-5850000;
IF(N12>32000000;N12*25%-3250000;IF(N12>18000000;N12*20%-1650000;
IF(N12>10000000;N12*15%-750000;IF(N12>5000000;N12*10%-250000;IF(N12>0;N12*5%;0)))))))

(Trong đó: cột N chính là cột thu nhập tính thuế)